Wibratory Silnikowe - Elektrowibratory

Wibratory oferowane przez OVIBRA są niezawodnymi napędami dla przenośników, podajników i przesiewaczy wibracyjnych oraz mają wiele innych zastosowań. Dobierz wraz z Ekspertami OVIBRA najlepsze wibratory dla swojej aplikacji.

wibratory silnikowe - elektrowibratory Ovibra

Zastosowanie

Zastosowanie Elektrwibratorów

Elektrowibratory, czyli Wibratory silnikowe są najczęściej stosowanym rodzajem napędu w urządzeniach wibracyjnych.Elektrowibratory - przemysłowe wibratory silnikowe OVIBRA Stanowią najczęściej napęd podajników dozujących i przenośników wibracyjnych transportujących materiał na większe odległości. Elektrowibratory silnikowe, nazywane też bezwładnościowymi, służą do napędu różnej wielkości przesiewaczy od małych do dużych. Tylko w największych przesiewaczach spotyka sie napęd przy pomocy wałów niewyważonych i silnika elektrycznego. Elektrowibratory używamy do napędu stołów wibracyjnych i krat, w wypadku dużych urządzeń tego rodzaju stosujemy zestaw kilku wibratorów odpowiednio skonfigurowanych. Po zamontowaniu w odpowiedni sposób na ścianach zbiorników służą także jako urządzenia zapobiegające zawieszaniu się materiału - przeciwzawisowe.

Dzięki zamkniętej obudowie wibratory mogą pracować w trudnych warunkach - w obecności kurzu, wilgoci a nawet środowisku zagrożonym wybuchem. Mogą pracować latami w dowolnej pozycji.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu doboru wibratorów, konsultacji i zamówienia tego, co ci jest naprawdę potrzebne.

Następnie: Wykonanie