Podajniki i Dozowniki wibracyjne są urządzeniami transportującymi materiał z użyciem techniki wibracyjnej na niewielką odległość. W zależności od rodzaju zastosowanych napędów  mogą pełnić funkcję dozowania materiału - czyli podawania z określoną, regulowaną ilością. W tym aspekcie podajniki z napędem elektromagnetycznym są szczególnie wszechstronne i mogą byc użyte nawet do precyzyjnego naważania materiału, na przykład składników stopowych podawanych do wanny szklarskiej.

Podajniki najczęściej mają rynnę z dnem płaskim, ale również mogą mieć dno z wmontowanymi elementami segregującymi - oddzielającymi drobne frakcje podawanego materiału lub oddzielać płyn z zawiesiny. Są to podajniki odsiewające lub odwadniające, a w ich ciężkim wydaniu - Podajniki Rusztowe Grizzly.

Podajniki - Dozowniki Elektromagnetyczne

Podajniki wibracyjne elektromagnetyczne produkcji firmy OVIBRA przeznaczone dla materiałów sypkich, służą głównie do:

  •         przenoszenia na odległość do kilku metrów
  •        naważania - dozowania
  •         podawania

Napęd podajników stanowią wibratory elektromagnetyczne typu OVM, produkcji firmy OVIBRA o dużym zakresie stosowanej mocy. W niektórych wypadkach stosuje sie napęd kilkoma wibratorami.

Podajniki Elektromagnetyczne charakteryzują się możliwością płynnej regulacji mocy i wydajności od 0 do 100% oraz nieograniczoną ilością START i STOP. Stosowane są do podawania materiałów drobno i średnio ziarnistych.

Podajniki Wibracyjne Inercyjne czyli Bezwładnościowe

 Podajniki bezwładnościowe  napędzane są elektrowibratorami silnikowymi. Na ogół stosuje się napęd jednym lub dwoma wibratorami. Przeznaczone są głównie do pracy ciągłej lub z niezbyt częstymi zmianami wydajności. Długość podajnika nie przekracza 6m. Podajniki wibracyjne mogą służyć również do równomiernego rozprowadzania warstwy materiału na większą szerokość. 

Są to duże, ciężkie podajniki do materiału o większej granulacji i na ogół do pracy przy dużych wydajnościach. dno podajnika stanowi ruszt, który podaje dalej grubsze frakcje, natomiast drobne ulegają odsianiu. Szerzej zostały zaprezentowane w dziale Przesiewacze