Kraty w Odlewniach

Wibracyjne Kraty wstrząsowe i Stoły w Odlewniach.

Wstrząsowe Kraty Wibracyjne produkcji OVIBRA, to maszyny znajdujące bardzo różne zastosowanie i przeznaczenie.

Stół Wibracyjny Ovibra do zagęśżczania masy formierskiej w odlewni

W odlewniach metali służą do:

  •  rozbijania form w celu  oddzielenia odlewu od masy formierskiej.
  • do rozdrabniania zużytej masy formierskiej w celu jej dalszej regeneracji
  • do oczyszczania z masy,  opiłków i wiórów obrobionych maszynowo odlewów
  • zastosowane również w naszych Regeneratorach Masy Formierskiej.

Stoły wibracyjne mają szerokie zastosowanie w różnych branżach:

  • w odlewniach do formowania (zagęszczania masy formierskiej)
  • w "betoniarniach" - do zagęszczania betonu w formach
  • w innych - do zagęszczania różnych materiałów - np formowania elementów grafitowych

Następnie: Kraty Najazdowe Wyładowcze